For vikarer

Nyheder

Indsendelse af timesedler
I december måned har Postnord travlt med pakker og julekort, og da helligdagene i år falder, så der kun er 2 hverdage mellem den 21. december og 2. januar er det vigtigt, at I husker følgende:

  • Send lønskema og timesedler med quickbrev senest den 19. december til Medikom, Granvej 67, 3200 Helsinge. ALTSÅ DEN 19. DECEMBER er sidste frist for indsendelse.
  • Quickbrev skal sendes fra posthuset med mærkat.

Hvis vi modtager timesedlerne til tiden, er lønnen til rådighed på jeres respektive konti fredag, den 28. december – som er den ene af de to ovennævnte hverdage.

Løn i helligdagene
Lønnen for studerende er i helligdagene kr. 315 i timen og for sygeplejersker kr. 550 i timen. Helligdagene er:

  • Den 24., 25. og 26. december – altså fra kl. 7 den 24. december til kl. 7 den 27. december.
  • Den 31. december og 1. januar – altså fra kl. 7 den 31. december til kl. 7 den 2. januar.

Beregning af indtjening i forhold til SU-fribeløb
Vi nærmer os tidspunktet, hvor mange er i tvivl om, hvorvidt de har tjent for meget i forhold til SU. Den nemme vej til udregningen af jeres indtjening i den sammenhæng er:

  • Find nederste venstre felt på jeres seneste lønseddel: Saldo
  • Aflæs 2. linje: AM-indkomst
  • Fratræk 5. linje: AM-bidrag, løn & feriepenge
  • VUPTI – så har I beløbet, I skal sammenholde med jeres udregning på SU.dk

Pensionen medregnes ikke i beløbet. Til gengæld er de optjente feriepenge inkluderet.

Medikomfest
Traditionen tro fejrer vi den fælles indsats i året med en kombineret fødselsdagsfest/nytårskur.
Sæt kryds i kalenderen lørdag, den 2. februar 2019, hvor vi byder på et brag af en fest, som starter kl. 18:30. Nærmere info følger på et senere tidspunkt. Men allerede nu tør vi love, at niveauet bliver af vanlig standard for Medikomfester:-)

Kurser
Vi har afholdt et udvidet basiskursus i april/maj, hvor 30 studerende blev opgraderet.

Medikom Festival, lørdag d. 3. februar
DOK5000 dannede rammen om årets Medikomfest. MH bød velkommen til det nye koncept: Medikom Festival og Medikom som Rescue Force for kunderne – den opmærksomme læser vil bemærke referencen til aftenens underholdning:-)

Vi forsynede os med lækre streetburgere, pandekager og masser af drinks og øl i bedste festivalstil- og stemning.

Stort tillykke til Mette Winther, Jens Johansen og Anders D. Spatzek, som blev kåret til årets medarbejdere. De har alle taget mange vagter og springer til ved behov – typisk til almindelig løn.

Klokken 22 gik MH på scenen og løftede sløret for aftenes live act: SAVEUS sparkede for alvor gang i festen – veloplagte og velspillende. Levitate me afsluttede en intens og intim koncertoplevelse.

Dansegulvet var hele aftenen fyldt med feststemte Medikom’ere.

Tak for en fed festival! Link til billederne er sendt i nyhedsmail.

Feriepenge
I modtager meddelelse om feriepenge fra Feriekonto i løbet af marts måned. Læs selv mere på www.feriekonto.dk.

Timesedler
Den 20. i måneden sammentæller og indsender I jeres timesedler (og evt. udlæg) som Quickbrev til Medikom, Granvej 67, 3200 Helsinge.

Nyhedsmails
Vi udsender løbende nyhedsmails til vores vikarer, hvor vi orienterer om vagtsituationen, vikarer, kunder m.m.

Nyhedsmail udsendt i 2018:

10. januar             14. februar         11. april            18. juni              11. september        30. oktober
23. januar             26. marts             1. maj                7. juli                2. oktober             19. november
2. februar               5. april              30. maj             31. august         11. oktober              3. december

Hvis du ikke har modtaget nyhedsmails, så send en mail til info@medikom.dk.