For vikarer

Vikarerne siger

 • De muligheder, der byder sig ved at arbejde for Medikom, finder man ikke mange andre steder. Personligt har dette været muligheden for at tilegne mig en enorm erfaring og viden indenfor patientkontakt, sundhedsfaglig kommunikation, og hvordan sundhedsvæsenet fungerer. Alt sammen viden, jeg drager stor nytte af på studiet.

  Medikom har et stort kundegrundlag, og de er samtidig utroligt dygtige til at koordinere vagterne, så man almindeligvis arbejder på afdelinger, man kender i forvejen. Det skaber muligheden for at blive en del af afdeling, på trods af man er vikar.

  Medikom er ikke som andre vikarbureauer. Det består bl.a. af et elitært hold af studerende, som man altid kan dele erfaringer med, så man derved også kan lære af hinanden. Derudover står vagtpasserne ALTID til rådighed, så man aldrig skal være i tvivl om, at man hos Medikom ikke står alene.

  Jeg har nu i over tre år arbejdet for Medikom og kan kun være taknemmelig for at have fået denne mulighed.

  Lytfi Krasniqi - Medicinstuderende
 • Som vikar i Medikom Vikarbureau har jeg fundet en ideel mulighed for at kombinere mit studie med et fritidsjob, som er relevant for min fremtidige karriere. I tillæg til dette, så besidder dette job stor fleksibilitet, hvorved jeg kan arbejde når det passer ind i min dagligdag.

  Mødet med patienterne, og ikke mindst plejepersonalet på de forskellige afdelinger bevirker, at jeg får nogle kompetencer igennem dette job, som studiet alene ikke formår i samme grad. I en hverdag præget af meget læsning, tegner arbejdet igennem Medikom Vikarbureau således et anderledes billede af, hvordan dagligdagen på en afdeling er. Dertil skal man ofte være omstillingsparat og kunne handle på egen hånd, hvilket jeg synes er en af mange gode ting ved dette job.

  Den bedste ting ved dette job er dog, at jeg har muligheden for at føle, at jeg gør en forskel. Om det er ved at hjælpe det faste personale med at komme igennem en travl vagt, eller om det er ved at gøre patienternes dag en smule bedre, så er det bedste ved dette job, at man får muligheden for at hjælpe.

  Nicolai Schiellerup - Medicinstuderende
 • Arbejdet som vikar i Medikom er for mig det ideelle studiejob, fordi det er fleksibelt og kan balanceres med mit studie. Gennem vagterne får jeg et bredt indblik i nogle af sundhedssekterens forskelligartede jobs. Hver vagt byder på udfordringer og erfaringer, som jeg kan tage med videre i mit fremtidige virke.

  Som vikar i Medikom oplever jeg en stor grad af gensidig tillid, både mellem vagtpassere og vikarer, men også mellem afdelingernes ansatte og vi som vikarer. Det betyder, at jeg føler, at jeg kan og skal tage ansvar i det arbejde, jeg udfører. Vagtpasserne forsøger så vidt muligt at fordele vagterne, så man som vikar bliver sendt ud til de afdelinger, man har kendskab til, så man kan bidrage med mest muligt på jobbet.

  Jeg er glad og tilfreds med at være vikar hos Medikom.

  Kit Kristensen - Medicinstuderende
 • Som studerende i Medikom Vikarbureau får man en fantastisk mulighed for indblik i det danske sundhedsvæsen, samtidig med et fremragende studiejob.

  Jobbet er nærmest skræddersyet til ens generelle gøremål som studerende, herunder at have muligheden for at gøre sig mindre tilgængelig i individuelt travle perioder, og muligheden for at arbejde intensivt i andre.

  Erfaringen fra sundhedsvæsenet, som naturligt kommer ved et stigende vagtantal, er efter min mening ét af de bedste aspekter ved jobbet.

  Man får et unikt indblik i de forskellige faggruppers arbejdsområder, som unægteligt vil komme det tværfaglige samarbejde til gode, når man, i mit tilfælde, står som færdig læge engang.

  Kommunikationen med patienterne bliver ens spidskompetence i takt med den alsidige patientkontakt, og skal bestemt ikke negligeres. Det er et område jeg personligt har nydt godt af, når jeg har været ude i klinik som medicinstuderende, og et område der utvivlsomt vil gavne alle ansatte i Medikom - uanset faggruppe.

  I Medikom er man ikke blot et vikarnummer, eftersom en personlig korrespondance sørger for, at man aldrig føler sig glemt i mængden. Bidrager man til løsningsforslag i svære perioder, bliver det heller ikke glemt.

  Som vikar i Medikom føler jeg, at der bliver sat pris på én.

  Amar Bucan - Medicinstuderende
 • Medikom er et vikarbureau, hvor der er 100% styr på alt, hvad der foretages. Som studerende bliver man kun sendt ud i vagter, hvor man har kendskab til området, for derved at kunne yde sit bedste. Jeg opnår masser af erfaring og læring, og dette styrker min sygepleje til borgeren/patienten. Medikom er en fantastisk arbejdsgiver med super søde ansatte og super godt samarbejde på tværs.

  Mie Fyrsterling - Sygeplejestuderende
 • I mine øjne er et job hos Medikom det optimale at have ved siden af studiet. Det skyldes først og fremmest, at man selv kan bestemme, hvornår man ønsker at arbejde, men også al den studierelevante erfaring man får, samtidig med at man kan tjene gode penge!

  Den lille ledelse i Medikom gør, at man som vikar føler sig hørt. Det er med til at skabe god kommunikation mellem vikar, ledelse og afdeling - hvilket gør, at vagterne bliver tilpasset ens kvalifikationer. På den måde føler man sig tryg ved at være på vagt, samtidig med at man kan udføre et godt stykke arbejde og tage ansvar. Det er også med til at skabe kontinuitet på afdelingerne og for en selv som vikar.

  Jeg har taget både Superliga- og Psyk-kursus hos Medikom. Kurserne har lært mig en masse praktiske færdigheder, jeg har fået større forståelse for min rolle som vikar, og desuden har jeg fået udvekslet en masse erfaringer med andre vikarer. Det har samlet set gjort, at jeg er blevet endnu mere rustet til at tage forskellige typer af vagter og i højere grad har kunnet bidrage ude på afdelingerne.

  De erfaringer og kompetencer, jeg har fået gennem mit arbejde hos Medikom, er uden tvivl nogle, jeg kan bruge i mit videre studie, og når jeg en dag bliver færdig som læge.

  Frederik Jøhnk - Medicinstuderende
 • Som studerende ser jeg Medikom som en fantastisk mulighed for at tjene gode penge og få arbejdsrelevant erfaring ved siden af studiet.

  Det, der i mine øjne skiller Medikom fra mængden, er følgende:

  - Du har en enorm frihed som vikar for bureauet. Du vælger nemlig selv, når du vil arbejde, og der er ingen "tvang", hvis du ikke har meldt dig til.

  - Der er en direkte kommunikation mellem vikar og ledelse, hvilket gør, at du ikke føler dig som "en i mængden", men som et individ, hvor din stemme bliver hørt. Denne kommunikation skaber en utrolig fleksibilitet mellem vikar - ledelse - afdeling, hvor man kan finde løsninger sammen på en meget effektiv måde.

  - Mentaliteten i bureauet bygger på tillid og ansvar frem for kontrol og faste rammer. Dette bidrager til en frihed, idet man har mulighed at påvirke sin egen situation, så længe man også tager ansvar.

  - Vagterne, du kommer ud til, er tit studierelevante, og som medicinstuderende føler jeg, at det er rart at få et bedre indblik i sundhedssystemet. Personligt tror jeg, at det er meget sundt at have set sygehusmiljøet fra alle "niveauer", inden man selv står der som færdig læge en dag. Jeg tror, det vil give en øget forståelse og en bedre kommunikation mellem Læge - Sygeplejerske - SSA, når man selv har prøvet deres arbejdsområder.

  Benjamin Otto - Medicinstuderende
 • Medikom er for mig en helt igennem ideel arbejdsplads og jeg vil derfor gerne fremhæve tre stærke sider af Medikom:

  Ansvar: det der tænder mig mest ved at arbejde hos Medikom, er klart de arbejdsopgaver man møder når man kommer ud på afdelingerne. Grundet den høje standard hos Medikom har sygeplejerskerne/SSA'erne på afdelingerne stor tillid til vikaren, hvilket giver mulighed for at få et større ansvar og fungere som en del af teamet på afdelingen.

  Fleksibilitet: det er (næsten) altid til at få vagter hos Medikom, der er ingen øvre grænse for hvor mange vagter du må tage og du styrer helt selv hvornår du vil have vagterne. Det giver en dejlig frihed til at tilpasse sit arbejde i forhold til studie, familie, sport m.m.

  Arbejdsgiver: Medikom er til daglig styret af en lille, men meget effektiv og opmærksom ledelse. Dette giver et mere 'intimt' forhold mellem vikar og arbejdsgiver (vagtpasser) - man er ikke 'bare' en vikar, men en vigtig del af et team.

  Det var bare tre af mange gode ting ved at arbejde hos Medikom. En arbejdsplads hvor der bliver lyttet til én, hvor man har et stort ansvar, hvor man kan få mange vagter og hvor der ikke mindst er mulighed for at tjene gode penge ved siden af sit studie.
  Jeg har helt bestemt lært mange brugelige ting til min fremtidige karriere!

  Jesper Svane - Medicinstuderende
 • Som medicinstuderende er det for mig vigtigt med et studiejob, som både giver en masse studierelevant erhvervserfaring, mulighed for fleksible arbejdstider i forhold til studiet, samtidig med at det naturligvis er godt betalt! Højt serviceniveau, kompetencegivende kurser afholdt af lægeuddannede undervisere, et godt og personligt arbejdsforhold mellem vikar og ledelse samt sidst - men bestemt ikke mindst - en HØJ TIMELØN!!!, er forhold, som jeg, qua min erfaring fra lignende vikarbureauer i Odense med sikkerhed kan sige, at man IKKE finder andre steder!

  Lamine Moth - Tidligere medicinstuderende