For sundhedsvæsenet

Priser

  • Timepriserne for studerende er fra 370 til 505 kr. afhængig af tidspunkt
  • Timepriserne gælder uanset vagtens længde
  • Der faktureres for minimum 6 timer

Send en mail til info@medikom eller ring på 70 22 33 00, hvis du vil vide mere om vores individuelt tilpassede vikarløsninger.