For sundhedsvæsenet

Priser

  • Timepriserne er fra 370 til 520 kr. afhængig af tidspunkt
  • Timepriserne gælder uanset vagtens længde – dog minimum 6 timer
  • Afbestilling senest 4 timer inden vagtstart

Send en mail til info@medikom eller ring på 70 22 33 00, hvis du vil vide mere om vores individuelt tilpassede vikarløsninger.