For sundhedsvæsenet

Priser

  • Timepriserne er fra 360 til 660 kr. afhængig af tidspunkt og faggruppe
  • Prisen gælder uanset vagtens længde, så I betaler aldrig for overtid
  • Der faktureres for minimum 6 timer
  • Ved afbestilling betales for en fuld vagt, hvis vikaren er mødt ind

Send en mail til info@medikom eller ring på 70 22 33 00, hvis du vil vide mere om vores individuelt tilpassede vikarløsninger.