For sundhedsvæsenet

Vikarløsninger

Medikom tilbyder et bredt sortiment af ydelser inden for såvel primær- som sygehussektoren:

  • Faste vagter til hhv. somatiske, psykiatriske og terminale patienter
  • Gangvagter til såvel hospitaler som plejecentre, hospices og bosteder
  • Udekørende hjemmepleje til borgere i eget hjem
  • Hold til varetagelse af mere permanent pleje på såvel institution som i hjemmet

For at yde den bedst mulige og personlige service prioriterer vi kendskabet til vores kunder og vikarer meget højt. Medikom er kendetegnet ved:

  • Vi har dækningsgaranti
  • Vi rekrutterer altid vikarer med erfaring inden for den opgave og det speciale, som den enkelte rekvirent ønsker løst
  • Vi foretager en konkret vurdering af den enkelte vagt, således at vi kan lave den optimale kobling mellem jeres ønsker og behov og vikarens kvalifikationer
  • Vi sender så vidt muligt de samme vikarer
  • Vi giver besked om dækning i forbindelse med bestillingen, så I skal ikke vente på svar

Vilkårene kan forhandles, hvis der indgås faste aftaler.