For vikarer

Kurser

Medikoms kurser afholdes løbende og efter behov. Timerne ligger uden for sædvanlig undervisningstid og i weekenderne. Kurserne er gratis og forbeholdt Medikoms ansatte. Undervisningsmateriale udleveres den første undervisningsdag.

Se aktuelle kurser under Nyheder.

Kursustyper:

 • Basis
 • Somatik
 • Psykiatri

Basiskurset er obligatorisk, medmindre man via sin baggrund eller uddannelse allerede har de fornødne kvalifikationer. Kursets formål er at skabe et praktisk og delvist teoretisk sygeplejefagligt fundament. Kurset giver indblik i Medikoms virksomhedskultur og forretningsmodel samt klæder vikaren på til at kunne varetage den basale sygepleje hos en patient.

Undervisningen er af praktisk karakter og inkluderer:

 • Kommunikation
 • Komplet sengebad
 • Stomipleje
 • Påklædning
 • Mad og medicin
 • Forflytning
 • Isolation
 • Måling af vitale parametre
 • Insulingivning
 • Basal genoplivning
 • Den ældre, konfuse patient

Efter basiskurset følger et praktisk uddannelsesforløb, som består af følgende typer vagter:

 • Vagter i hjemmeplejen
 • Vagter på plejecentre
 • Fastvagter på sygehuse
 • Evt. gangvagter på sygehuse

Somatikkurset består af to moduler. Det er en overbygning til basiskurset og er tiltænkt sygepleje-, medicin- og kiropraktorstuderende langt i studiet, som har erhvervet sig en del erfaring på vagter for Medikom. Kurset indeholder en opkvalificering af såvel faglige som personlige kompetencer og klæder vikaren på til at tage gangvagter på sygehusene.

Undervisningen inkluderer:

 • Kliniske cases, som skal bidrage til at øge vikarens kliniske blik
 • Basal farmakologi
 • Praktiske øvelser i:
  • Kateteranlæggelse og engangskaterisering
  • Sondeanlæggelse og ernæring
  • Iltbehandling
  • Håndtering af drop
  • Anlæggelse af PVK (venflon)

Psykiatrikurset giver vikaren en både bredere og dybere indsigt i de specifikke problemstillinger, man møder på såvel børne-ungdomspsykiatriske som voksenpsykiatriske afdelinger.

Undervisningen inkluderer:

 • Dagligdagen på psykiatrisk afdeling
 • Gennemgang af patienttyper på psykiatriske afdelinger
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Workshop