For vikarer

Værd at vide

Hvilke typer vagter har Medikom?

 • Faste vagter til somatiske, psykiatriske og terminale patienter
 • Gangvagter til såvel hospitaler som plejecentre, hospices og bosteder
 • Hold til varetagelse af mere permanent pleje på såvel institution som i hjemmet
 • Udekørende hjemmepleje til borgere i eget hjem

Hvor har Medikom vagter?
I Region Syddanmark og Slagelse.

Hvordan kontakter jeg Medikom?
Enten pr. mail: info@medikom.dk, på telefon: 70 22 33 00 eller sms: 27 51 32 00.

Hvordan er virksomhedskulturen?

 • Vi har rammestyring og ikke regelstyring – tillid frem for kontrol
 • Vi tror på gensidig fleksibilitet
 • Vi bekender os til markedsmekanismer, hvilket bl.a. betyder, at der ikke er ekstra løn ved akut, når vi har nok opskrevne, mens der er høj løn, hvis vi er i bekneb med at få dækket en vagt
 • Vi er dynamiske frem for statiske
 • Vi skaber løsninger frem for problemer

Hvordan skriver jeg mig op?
Langt de fleste vagter dækkes ved, at vores vikarer skriver sig op. Det giver mulighed for at lave den rette kobling mellem rekvirenternes behov og vikarernes ønsker og kvalifikationer.

Opskrivning foregår pr. mail til info@medikom.dk. Det er vigtigt for os at vide, hvornår du reelt er til rådighed, idet vi disponerer over for kunderne ud fra vikarernes opskrivninger. Vi forsøger så vidt muligt at skabe kontinuitet i vagtdækningen, hvilket netop bliver muligt, hvis du fortæller os, hvornår du vil have vagter.

Du kan skrive dig op til dagvagter (ca. 7-15), aftenvagter (ca. 15-23) og nattevagter (ca. 23-7). For alle tidsrum gælder, at de kan variere, idet nogle vagter er kortere, mens andre er længere. Hvis vi ikke hører andet, regner vi med, at du er til rådighed i hele det tidsrum, du har skrevet dig op. Det gælder også i forhold til akutte vagter – typisk morgen mellem kl. 6-7.30 eller aften omkring kl. 22-24.

Vi har god erfaring med, at vores vikarer sender opskrivning hver søndag for den kommende uge. Og vi vil gerne have en melding, selv om du ikke kan tage vagter i den pågældende uge, idet du så undgår, at vi evt. kontakter dig unødigt.

Hvis du bliver forhindret i en opskrivning eller en vagt, så husk altid at melde fra i god tid.

Hvordan og hvornår får jeg besked om vagter?
Vi ringer til dig, når vi har en vagt, der matcher din opskrivning, ønsker og kvalifikationer. Vi modtager typisk bestillinger på dagvagter dagen i forvejen eller akut om morgenen, mens aftenvagter bestilles samme dag efter kl. 12 og nattevagter ligeledes samme dag. Desuden har vi fortløbende vagter.

Mht. dagvagter får du besked dagen før inden kl. 21, og samme dag inden kl. 13 hhv. kl. 18, hvis det er aften- hhv. nattevagter – medmindre der er tale om akutvagter.

Hvornår sender I sms’er?
Hvis vi ikke har nogen skrevet op, efterlyser vi vikarer via sms. I så fald skal du kun reagere, hvis du kan tage vagten, da sms’erne udsendes til hovedparten af vores vikarer. Du kan tilmelde og afmelde dig sms-tjenesten pr. mail: info@medikom.dk eller telefon.

Hvad står forkortelserne i sms’erne for?

DV = Dagvagt
AV = Aftenvagt
NV = Nattevagt
FV = Fastvagt
GV = Gangvagt
SOMA = Somatisk
SPL = Sygeplejerske
PLC = Plejecenter

Desuden fremgår sygehusafdelingerne af kundeoversigten, som du får tilsendt ved ansættelse.

Tilbyder Medikom kurser?

Ja, vi har følgende kurser:

 • Basiskursus
 • Somatikkursus
 • Psykiatrikursus

Læs om kursernes indhold under Kurser og se aktuelle kurser under Nyheder.

Hvem er jeg forsikret af?
Du er omfattet af forsikringen i den institution, du er på arbejde for.

Såfremt du arbejder i private hjem, er du dækket af Medikoms forsikring.

Hvordan får jeg et ID-kort?
Du sender et foto til info@medikom.dk. Du bærer ID-kort på alle vagter. Ved vagt på psykiatriske afdelinger er det hensigtsmæssigt at bruge den side af kortet, hvor kun dit fornavn fremgår.

Kan jeg tage vagter, hvis jeg har plejeerfaring?
Ja, i primærsektoren, dvs. hjemmepleje og plejecenter.

Kan jeg tage sygehusvagter?
Sygehusvagter er som udgangspunkt forbeholdt medicinstuderende, sygeplejestuderende, kiropraktorstuderende samt sygeplejersker.

Må jeg læse på vagterne?
Medikoms vikarer er kendetegnede ved, at de er udfarende og opsøgende (f.eks. hjælpe på gangen) i stedet for udførende og passive. Så lad være med at medbringe bøger eller computer/tablet – du får ikke brug for dem.

Hvilket tøj skal jeg have på?
Som studerende bærer du dit eget tøj på plejecentre, i hjemmeplejen og på psykiatrisk afdeling. På sygehusenes øvrige afdelinger bærer du desuden kittel.

Får jeg befordringsgodtgørelse?
Du får refunderet tog/busbillettens pris samt evt. transport af cykel.

Hvis du kører i egen bil, ydes befordringsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket 30 km. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt pr. dag. Taksten er 1,96 kr. pr. kilometer.

Alle, der jævnligt tager turen i bil til Slagelse Sygehus, skal anskaffe BroBizz eller PayByPlate. Medikom finansierer depositummet til brobizz – 200 kr.

Medikom refunderer så udgifterne i henhold til antallet af vagter samt den månedlige opgørelse, som indsendes med timesedlerne. Husk at anføre det samlede beløb på lønskemaet.

Hvornår er det weekend og helligdag?

 • Weekenden er fra kl. 23.00 fredag til kl. 07.00 mandag
 • 1. maj og Grundlovsdag tæller som weekend – i tidsrummet fra 00.00 til kl. 24
 • Helligdag er i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 24
 • Følgende dage betragtes som helligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag og 2. pinsedag. Hertil kommer den 24-26. december, 31 december og 1. januar, såfremt disse falder på mandag-lørdag

Hvordan udfylder jeg timesedlen?
Du skal udfylde felterne: Institution (navnet på plejecenter/sygehus), Afdeling og Navn. Hvis du er i bil, skal du i feltet egen bil/motorcykel skrive bilens reg.nr. Desuden skal du angive dato samt start og sluttidspunktet for vagten. En nattevagt, der begynder efter midnat, dateres til dagen før.

Husk at få underskrift fra afdelingen/institutionen. Den røde kopi afleveres til afdelingen, den gule er til dig selv, og den hvide sender du til Medikom.

Ring 70 22 33 00, hvis vagten er kortere eller længere end bestilt, da vi fakturerer efter bestillingerne.

Hvornår indsender jeg timesedler m.m.?
Den 20. i måneden sammentæller og indsender I jeres timesedler og evt. udlæg som Quickbrev til Maria Nørbygaard, Gl. Lyngevej 82, 3450 Allerød.

Husk at bruge lønskemaet til at sammentælle jeres timer og udlæg.

Lønperioden løber fra den 20. i måneden til den 20. i den efterfølgende måned, og udbetaling finder sted den sidste hverdag i måneden.

Timesedler kan rekvireres via info@medikom.dk / 70 22 33 00.

Hvad med mine skatteoplysninger?
Al registrering af skattekort foregår elektronisk mellem SKAT og arbejdsgiverens lønservicebureau (i Medikoms tilfælde Danløn), og det er kun muligt at anvende de i SKAT senest registrerede oplysninger. Vær derfor opmærksom på at få orienteret SKAT, hvis du ønsker ændringer. Det sker nemmest ved tast-selv på www.SKAT.dk.

Hvordan udregner jeg mit SU-fribeløb?

SU fribeløbet for videregående uddannelser udgør per måned:

 • 2019: kr. 13.375
 • 2020: kr. 13.542 kr
Det er de almindelige takster. Du kan selv udregne dit personlige fribeløb på www.su.dk
Som lønindkomst i denne sammenhæng anvendes AM-indkomst før fradrag af skat, men efter fradrag af AM-bidrag. Disse beløb fremgår af din lønseddel i Saldorubrikken i nederste venstre hjørne.
Hvordan får jeg lønsedler?
De månedlige lønsedler sendes til e-boks.

Har Medikom overenskomst?
Vi har overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver/FOA (Fag og Arbejde) og DSR (Dansk Sygeplejeråd).