For vikarer

Værd at vide

Hvilke typer vagter har Medikom?

 • Faste vagter til somatiske, psykiatriske og terminale patienter
 • Gangvagter til såvel hospitaler som plejecentre, hospices og bosteder
 • Hold til varetagelse af mere permanent pleje på såvel institution som i hjemmet
 • Udekørende hjemmepleje til borgere i eget hjem

Hvor har Medikom vagter?
I Region Syddanmark og Slagelse.

Hvordan kontakter jeg Medikom?
Pr. mail: info@medikom.dk, på telefon: 70 22 33 00 eller sms: 27 51 32 00.

Hvordan er virksomhedskulturen?

 • Vi er værdibaserede
 • Vi tror på gensidig fleksibilitet
 • Vi er dynamiske
 • Vi skaber løsninger

Hvordan skriver jeg mig op?
Langt de fleste vagter dækkes ved, at vores vikarer skriver sig op. Det giver mulighed for at lave den rette kobling mellem rekvirenternes behov og vikarernes ønsker og kvalifikationer.

Opskrivning foregår via vores IT-system Temponizer. Det er vigtigt for os at vide, hvornår du reelt er til rådighed, idet vi disponerer over for kunderne ud fra vikarernes opskrivninger. Vi forsøger så vidt muligt at skabe kontinuitet i vagtdækningen, hvilket netop bliver muligt, hvis du fortæller os, hvornår du vil have vagter.

Du kan skrive dig op til dagvagter (ca. 7-15), aftenvagter (ca. 15-23) og nattevagter (ca. 23-7). For alle tidsrum gælder, at de kan variere, idet nogle vagter er kortere, mens andre er længere. Hvis vi ikke hører andet, regner vi med, at du er til rådighed i hele det tidsrum, du har skrevet dig op. Det gælder også i forhold til akutte vagter – typisk morgen mellem kl. 6-7.30 eller aften omkring kl. 22-24.

Opdater løbende kalenderen i Temponizer med din rådighed. Vi vil gerne have en melding, selv om du ikke kan tage vagter, idet du så undgår, at vi evt. kontakter dig unødigt.

Hvis du bliver forhindret i en opskrivning eller en vagt, så husk altid at melde fra i god tid. Du kan ikke redigere i kalenderen, hvis der er under 24 timer til vagten/opskrivningen.

Hvordan og hvornår får jeg besked om vagter?
Vi ringer eller sms’er til dig, når vi har en vagt, der matcher din opskrivning, ønsker og kvalifikationer. Vi modtager typisk bestillinger på dagvagter dagen i forvejen eller akut om morgenen, mens aftenvagter bestilles samme dag efter kl. 12 og nattevagter ligeledes samme dag. Desuden har vi fortløbende vagter.

Mht. dagvagter får du besked dagen før inden kl. 21, og samme dag inden kl. 13 hhv. kl. 18, hvis det er aften- hhv. nattevagter – medmindre der er tale om akutvagter.

Hvordan godkender jeg mine vagter?
Du skal godkende vagten i Temponizer, når vagten er slut eller senest mandag i den efterfølgende uge – se vejledning

Hvornår sender I sms’er?
Hvis vi ikke har nogen skrevet op, efterlyser vi vikarer via sms. I så fald skal du kun reagere, hvis du kan tage vagten, da sms’erne udsendes til hovedparten af vores vikarer. Du kan tilmelde og afmelde dig sms-tjenesten pr. mail: info@medikom.dk eller telefon.

Hvad står forkortelserne i sms’erne for?

DV = Dagvagt
AV = Aftenvagt
NV = Nattevagt
FV = Fastvagt
GV = Gangvagt
SOMA = Somatisk
SPL = Sygeplejerske
PLC = Plejecenter

Desuden fremgår sygehusafdelingerne af kundeoversigten, som du får tilsendt ved ansættelse.

Tilbyder Medikom kurser?

Ja, vi har følgende kurser:

 • Basiskursus
 • Somatikkursus
 • Psykiatrikursus

Læs om kursernes indhold under Kurser og se aktuelle kurser under Nyheder.

Hvem er jeg forsikret af?
Når du er på vagt, er du omfattet af kundens forsikringer.

Hvordan får jeg et ID-kort?
Vi bruger det billede, du har uploadet i din ansøgning. Og ellers uploader du et nyt billede i Temponizer. Vi sender ID-kortet pr. post.

Du bærer ID-kort på alle vagter. Ved vagt på psykiatriske afdelinger er det hensigtsmæssigt at bruge den side af kortet, hvor kun dit fornavn fremgår.

Kan jeg tage vagter, hvis jeg har plejeerfaring?
Ja, i primærsektoren, dvs. hjemmepleje og plejecenter.

Kan jeg tage sygehusvagter?
Det afhænger af din studiebaggrund og erfaring. Sygehusvagter er som udgangspunkt forbeholdt medicinstuderende, sygeplejestuderende og kiropraktorstuderende.

Må jeg læse på vagterne?
Medikoms vikarer er kendetegnede ved, at de er opsøgende (f.eks. hjælpe på gangen). Så lad være med at medbringe bøger eller computer/tablet – du får ikke brug for dem.

Hvilket tøj skal jeg have på?
Som vikar låner du en uniform i hjemmeplejen, på plejecentre og sygehuse. På psykiatrisk afdeling bærer du dit eget tøj.

Bemærk, at du ikke må bære smykker eller neglelak.

Får jeg befordringsgodtgørelse?
Du får refunderet transportudgifter. Husk at uploade bilagene til vagten i Temponizer og noter beløbet i kommentarfeltet.

Hvis du kører i egen bil, ydes befordringsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket 30 km. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt pr. dag.

Alle, der jævnligt tager turen i bil til Slagelse Sygehus, skal anskaffe BroBizz eller PayByPlate. Medikom betaler depositummet til brobizz – 200 kr.

Hvornår er det weekend og helligdag?

 • Weekenden er fra kl. 23.00 fredag til kl. 07.00 mandag
 • 1. maj og Grundlovsdag tæller som weekend – i tidsrummet fra 00.00 til kl. 24
 • Helligdag er i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 24
 • Følgende dage betragtes som helligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store Bededag og 2. pinsedag. Hertil kommer den 24-26. december, 31 december og 1. januar, såfremt disse falder på mandag-lørdag

Hvornår får jeg løn?
Lønperioden løber fra den 20. i måneden til den 19. i den efterfølgende måned, og udbetaling finder sted den sidste hverdag i måneden.

Hvad med mine skatteoplysninger?
Al registrering af skattekort foregår elektronisk mellem SKAT og vores lønservicebureau Danløn. Det er kun muligt at anvende de i SKAT senest registrerede oplysninger. Vær derfor opmærksom på at få orienteret SKAT, hvis du ønsker ændringer. Det sker nemmest ved tast-selv på www.SKAT.dk.

Giv os besked, hvis vi skal ændre fra bikort til hovedkort eller omvendt.

Hvordan udregner jeg mit SU-fribeløb?

SU fribeløbet for videregående uddannelser udgør per måned:

 • 2020: 13.542 kr.
 • 2021:  13.711 kr.
Det er de almindelige takster. Du kan selv udregne dit personlige fribeløb på www.su.dk
Som lønindkomst i denne sammenhæng anvendes AM-indkomst før fradrag af skat, men efter fradrag af AM-bidrag. Disse beløb fremgår af din lønseddel i Saldorubrikken i nederste venstre hjørne.
Hvordan får jeg lønsedler?
De månedlige lønsedler sendes til e-Boks.

Har Medikom overenskomst?
Vi har overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver/FOA (Fag og Arbejde).