For vikarer

Vikarerne siger

 • At arbejde ved Medikom er et eftertragtet job blandt studerende på de videregående, sundhedsfaglige uddannelser. Medikom giver mange oplevelser og muligheder for at blande teori og praksis. Dette gør, at man hele tiden bliver bedre fagligt rustet til sit fremtidige erhverv, samt at man gennem patientkontakten lærer meget om den menneskelige del ved arbejdet, som aldrig vil kunne tilegnes via en bog.

  Medikoms forhold til os vikarer bygger på den gensidige respekt og tillid, som kommer ved, at vi støtter op om Medikom, og Medikom støtter op om os. Denne gensidige respekt og tillid gør, at jeg føler, der er tiltro til mig som vikar, og at jeg altid føler mig tryg i mit arbejde.

  Hele Medikoms koncept giver frihed og fleksibilitet for den enkelte vikar. Man melder ind, når man har mulighed for at arbejde. Denne åbne struktur gør det formidabelt som studiejob, fordi man som studerende altid vil have skiftende perioder med forskellige mængder fritid, som man kan bruge på at arbejde. Denne fleksibilitet gør så også, at man skal være opsøgende for at få arbejde, og dermed er man selv ansvarlig for sine egne arbejdstider på en måde, man ikke ser på mange arbejdspladser.

  Medikomvikar er et perfekt arbejde til den person, der gerne vil supplere sit studie med relevant og praktisk erfaring. Dertil kommer nogle af de bedste arbejdsvilkår, man kan have som studerende, i form af fleksibilitet i forhold til studiet, samt at Medikom står bag dig og altid kan kontaktes for hjælp.

  Det kan kun anbefales at søge arbejde ved Medikom, hvis du vil være en del af et ambitiøst team, hvor vi sætter høje standarder for vores arbejde!

  Asger T. Mortensen - Kiropraktorstuderende
 • At være Medikomvikar er et studierelevant arbejde, hvor man møder en bred vifte af patienter. I mødet med hver enkelt patient stilles der krav til ens kommunikative evner og empati, som man derved får mulighed for at udvikle. De styrkede evner i dialogen med patienter koblet med en erfaring med den praktiske arbejdsgang, føler jeg ruster mig bedre til at gå fremtiden i møde som læge.

  Teori bliver for mig mere håndgribeligt, når jeg på Medikomvagterne ser tilfælde og eksempler på det, som læres på studiet. Samtidig bliver det nemmere at få en fornemmelse af, hvad de forskellige lægespecialer konkret indebærer, når jeg gennem arbejdet stifter bekendtskab med de respektive afdelinger. Her indgår man i tæt samarbejde med sygeplejerskerne og det øvrige personale, hvilket giver et værdifuldt indblik i dagligdagen på sygehuset, samt en forståelse for de enkelte dele af sundhedsvæsenets opgave, som løftes i fællesskab.

  Arbejdstiden i Medikom er fleksibel, idet den enkelte vikar kan råde over egen arbejdstid og derved kombinere arbejdet med studiet uden at gå på kompromis med dette. Det forventes, at man som vikar udviser stor ansvarlighed, fleksibilitet og arbejdsiver, mens man løbende udvikler ens evner og kompetencer, der afgør hvilke arbejdsopgaver, man kan tage del i.

  Mette Lerche Winther - Medicinstuderende
 • Som medicinstuderende er skemaet skiftende og arbejdsbyrden periodevist varierende med eksamener, obligatorisk undervisning og klinikophold. Hos Medikom har jeg mulighed for at administrere min arbejdstid, så denne ikke står i vejen for studiet. Tværtimod finder jeg, at arbejdet indgår i en synergi med studiet og bliver en adgangsbillet til at koble teori og praksis. Tilmed har jeg opnået en unik indsigt i arbejdsopgaverne, som de øvrige sundhedsprofessionelle faggrupper varetager. Jeg forestiller mig, at denne indsigt gennem forståelse kan bidrage til, at jeg bedre er i stand til at indgå i et samarbejde med gensidig respekt med mine fremtidige kolleger.

  Med kundens behov i fokus oplever jeg, at min evne til at navigere i en dynamisk verden skærpes. Virkeligheden på et sygehus er kompleks, hverdagen er omskiftelig, og patienterne er vidt forskellige. Når man under disse forhold arbejder for at imødekomme Medikoms krav om, at man altid yder sit bedste, udvikles ens personlige kompetencer, og der opnås en uvurderlig erfaring, som unægteligt vil fortsætte med at komme en til gode i ens fremtidige virke.

  Lykkes det en at bevise sit værd som vikar hos Medikom, kan man nyde godt af, at man som en del af teamet bliver den glade modtager af en god løn. Det medførende større økonomiske råderum bevirker, at der er mulighed for at rejse, opleve og dyrke personlige interesser, mens man er studerende.

  Nicklas Beck Nielsen - Medicinstuderende
 • Jeg tror på, at jo mere praksiserfaring jeg får under studiet, des bedre bliver jeg rustet til at give den bedste pleje og behandling, den dag jeg er færdiguddannet sygeplejerske.

  Som studerende i Medikom Vikarbureau får man mulighed for at udvikle sig og opnå en masse erfaring inden for blandt andet patientkontakt, sundhedsvæsenet, kommunikation og tværprofessionelt samarbejde, da man arbejder sammen med forskellige og andre faggrupper om patienterne.

  Jeg oplever at blive taget godt imod de steder, jeg kommer ud, idet de ansatte i afdelingen ofte er gode til at hjælpe og samarbejde.

  Jeg kan varmt anbefale Medikom og oplever stor glæde af arbejdet. Jeg styrer selv mine vagter, som ligeledes giver mig en stor frihed, således at både studie, arbejde og fritid hænger godt sammen. Man står aldrig alene, da vagtpasseren altid kan kontaktes.

  Hanife Karali - Sygeplejestuderende
 • Som Medikomvikar kommer du ud for en masse spændende og udfordrende opgaver. Du får mulighed for at kombinere dit studie med arbejdsopgaver, du kan drage nytte af i dit videre erhverv, hvad end du er medicinstuderende eller læser en anden sundhedsfaglig uddannelse.

  Jeg vil som studerende ofte have perioder, hvor jeg har tid til at arbejde meget og andre perioder, hvor jeg har tid til at arbejde mindre. Medikom tilbyder en fleksibilitet, jeg ikke finder hos mange arbejdsgivere. Medikom er rammestyret, hvilket betyder, at der ligger en kæmpe tillid og et stort ansvar hos den enkelte vikar.

  Medikom skaber rammerne for mange muligheder, og det er op til den enkelte at opsøge dem. Så har du en masse gåpåmod, sætter du selv rammerne for, hvad du kan opnå. Som vikar hos Medikom lærer man også at være fleksibel og omstillingsparat; værdier en fremtidig arbejdsgiver sætter stor pris på. Og så får man mulighed for at deltage på kompetencegivende kurser af høj kvalitet.

  Medikoms individuelt tilpassede vikarløsninger sikrer kontinuitet for både vikarer og afdelinger. Ønsker du senere hen at lave noget forskning i forbindelse med studiet eller et vikariat som medicinstuderende? Medikom tilbyder vagter på en lang række forskellige afdelinger, som du vil blive introduceret for. Så her kan du jo blive inspireret – mens du arbejder for verdens bedste vikarbureau.

  Medikom vægter værdier som troværdighed, sammenhæng og kvalitet højt. Hvis du føler, du kan se dig indgå i et team af ligesindede samt selvfølgelig verdens bedste vagtpassere, så er Medikom også noget for dig.

  Og så holder Medikom de absolut fedeste fester:-)

  Stephan Mayntz - Medicinstuderende
 • Medikom adskiller sig fra andre vikarbureauer på sin høje ekspertise og tilliden til deres vikarer.

  Hos Medikom får man mulighed for at udvikle sine færdigheder og gøre sig vigtige, kliniske erfaringer. Medikom stoler på, at man kan udføre sine opgaver, giver plads og opfordrer til, at man skal lære på sine vagter. Samtidig kender afdelingerne Medikoms høje kompetenceniveau, og man skal ikke bekymre sig om at blive reduceret til en klokkesnorsforlænger.

  Studiejobbet hos Medikom er en enestående mulighed som studerende, fordi man selv bestemmer, hvornår man ønsker at arbejde. Det er helt op til en selv, hvor mange timer man gerne vil have, og der er ikke nogen øvre grænse. Dette er fantastisk som studerende, fordi man kan arbejde meget i de perioder, hvor studiet kræver mindre og arbejde mindre op til eksaminerne, hvor studiet kræver ekstra opmærksomhed.

  Hos Medikom er man aldrig alene. Kontakten til vores vagtpassere er tæt, og de står altid til rådighed. Derudover er der mange dygtige vikarer, som man kan sparre og vende en vagt med.

  Kristian Bach Laursen - Medicinstuderende
 • Medikom Vikarbureau er en fantastisk arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt. Arbejdet er meget studierelevant, hvor man efterhånden begynder at koble billeder på teorien, man har lært i studiet. Hver gang man møder på arbejde, lærer man noget nyt, og man bygger efterhånden masser af erfaringer op, som man har fået fra lægerne, sygeplejerskerne, plejepersonalet eller patienterne. Tilsammen giver det en brugbar og bred viden, som kan få glæde af i fremtiden.

  Man bestemmer selv, hvornår man vil arbejde, hvad enten det er dagvagt, aftenvagt eller nattevagt, og om det er hverdag eller weekend. Det foregår ved, at man skriver sig op hver søndag og fortæller, hvilke dage man er til rådighed. Herefter bliver man ringet op, eller også får man en sms, hvor man får tilbudt en vagt.

  Vagtpasserne er altid til rådighed, og hvis man har spørgsmål, så får man hurtigt svar tilbage, uanset hvilken tid på dagen det er. Vagtpasserne fungerer som mellemled og bestræber sig på at matche de bedste løsninger for både kunderne samt vikarerne. Vagtpasserne er altid i godt humør og utrolig hjælpsomme, hvilket smitter positivt af på vikarerne. Tilsammen udgør man et godt team, som man virkelig føler sig en del af.

  Jeg kan personligt og varmt anbefale at arbejde for Medikom, og er selv utrolig glad for at være en del af Medikom.

  Halil Köse - Medicinstuderende