Kurser

I Medikom tilbyder vi vores vikarer en række kurser. Vi tager hensyn til, at du er studerende, så kurserne ligger uden for undervisningstid og i weekenderne. Kurserne er gratis.
Du kan læse om kursernes indhold nedenfor og se de aktuelle kurser under Nyheder.

Høj faglighed i dagligdagen er vigtig for os. Derfor tilbyder vi alle ansatte adgang til e-læring med sundhedsfaglig viden, der er relevant og opkvalificerende for den enkelte medarbejder. Gennem KvaliCare e-læring får du mulighed for at udvikle dine kompetencer eller holde dem ajour.

Du kan læse om kurserne her.

 • Medicinadministration
 • Medicinansvarlig
 • Hygiejne
 • Sundhedsfaglig onboarding
 • Risikosituationslægemidler
 • Førstehjælp
 • Forebyggelige indlæggelser
 • Mund- og tandpleje
 • Dysfagi
 • KOL
 • Forebyggelse af sår
 • Sårbehandling og kompressionsbehandling
 • Faldforebyggelse
 • Rehabilitering
 • Blodsukkermåling
 • Ernæringsvurdering
 • Magtanvendelse

Kurset er tiltænkt dig, der er langt i studiet og har en del vagterfaring. På kurset bliver du opkvalificeret til at tage gangvagter på sygehusene.

Undervisningen inkluderer:

 • Virksomhedskulturen
 • Kommunikation
 • Medicin
 • Delir og delirøse tilstande
 • Vitalparametre og akutte medicinske tilstande
 • Kliniske cases

Praktiske øvelser i:

 • Hygiejne og påklædning
 • Isolation
 • Forflytning
 • Vitalparametre
 • Insulingivning
 • Stomipleje
 • Sondeernæring
 • Gangvagt
 • Iltbehandling
 • Anlæggelse af PVK

Kurset giver dig en bredere og dybere indsigt i de problemstillinger og udfordringer, du kan møde på både børne-ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske afdelinger.

Undervisningen inkluderer:
 • Virksomhedskulturen
 • Dagligdagen på psykiatrisk afdeling
 • Gennemgang af patienttyper på psykiatriske afdelinger
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Workshop
plus-circle