Kurser

I Medikom tilbyder vi vores vikarer en række kurser. Vi tager hensyn til, at du er studerende, så kurserne ligger uden for undervisningstid og i weekenderne. Kurserne er gratis.
Du kan læse om kursernes indhold nedenfor og se de aktuelle kurser under Nyheder.

Kurset er obligatorisk, medmindre du via din erfaring eller uddannelse allerede er kvalificeret.

Formålet med kurset er at give dig et praktisk og teoretisk sygeplejefagligt fundament. Du får indblik i Medikoms virksomhedskultur, og vi klæder dig på til at varetage den basale sygepleje hos en patient/borger.

Kurset er praktisk orienteret og inkluderer:

 • Kommunikation
 • Komplet sengebad
 • Stomipleje
 • Påklædning
 • Mad og medicin
 • Forflytning
 • Isolation
 • Måling af vitale parametre
 • Insulingivning
 • Basal genoplivning
 • Den ældre, konfuse patient

Efter kurset er du klædt på til at tage:

 • Vagter i hjemmeplejen
 • Vagter på plejecentre
 • Fastvagter på sygehuse
 • Evt. gangvagter på sygehuse

Kurset er tiltænkt dig, der er langt i studiet og har en del vagterfaring. På kurset bliver du opkvalificeret til at tage gangvagter på sygehusene.

Undervisningen inkluderer:
 • Kliniske cases, som skal bidrage til at øge dit kliniske blik
 • Basal farmakologi
 • Praktiske øvelser i:
 • Kateteranlæggelse og engangskaterisering
 • Sondeanlæggelse og ernæring
 • Iltbehandling
 • Håndtering af drop
 • Anlæggelse af PVK (venflon)

Kurset giver dig en bredere og dybere indsigt i de problemstillinger og udfordringer, du kan møde på både børne-ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske afdelinger.

Undervisningen inkluderer:
 • Dagligdagen på psykiatrisk afdeling
 • Gennemgang af patienttyper på psykiatriske afdelinger
 • Magtanvendelse og konflikthåndtering
 • Workshop
plus-circle