Om Medikom

Samarbejdspartnere

Ved behov for debriefing i forbindelse med voldsomme oplevelser – specielt på de psykiatriske afdelinger – samarbejder Medikom med psykolog Anna Katrine Larsen.