For vikarer

Huskeliste vagter

Før vagten:

  • Skriv dig op hver søndag eller løbende via Temponizer
  • Ha’ telefonen tændt – på lyd
  • Meld fra i god tid, hvis du bliver forhindret i en opskrivning, da vi ud fra opskrivningerne disponerer, hvor mange vagter vi kan dække
  • Husk timeseddel (kun på sygehusvagter), ID-kort og madpakke

På vagten:

  • Mød til tiden
  • Yd dit bedste
  • Vær opsøgende ved f.eks. at hjælpe dine kollegaer
  • Undlad at bruge din mobiltelefon til private gøremål

Efter vagten: