For vikarer

Huskeliste vagter

Før vagten:

 • Skriv dig op hver søndag eller løbende via Temponizer
 • Ha’ telefonen tændt – på lyd
 • Meld fra i god tid, hvis du bliver forhindret i en opskrivning, da vi ud fra opskrivningerne disponerer, hvor mange vagter vi kan dække
 • Husk timeseddel (kun på sygehusvagter), ID-kort og madpakke

På vagten:

 • Mød til tiden
 • Yd dit bedste
 • Vær opsøgende ved f.eks. at hjælpe dine kollegaer
 • Undlad at bruge din mobiltelefon til private gøremål

Efter vagten:

 • Udfyld timesedlen tydeligt og aflever den til kunden – sygehusafdelingen
 • Godkend vagten i Temponizer – se vejledning
 • Gem selv en kopi af timesedlen i minimum 3 måneder