Ofte stillede spørgsmål

Vi har lavet en oversigt med informationer, der er vigtige at kende til som Medikomvikar. Kontakt os, hvis du er i tvivl eller har yderligere spørgsmål.
 • Fastvagter på somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger, plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen
 • Gangvagter på sygehuse, plejecentre og bosteder
 • Vagter i den udekørende hjemmepleje
Vi dækker vagter i Region Syddanmark og Slagelse.
Pr. mail: info@medikom.dk, på telefon: 70 22 33 00 eller sms: 27 51 32 00.
 • Vi er værdibaserede
 • Vi er dynamiske
 • Vi skaber løsninger
 • Vi tror på frihed under ansvar
Langt de fleste vagter dækkes ved, at vores vikarer skriver sig op. Det giver mulighed for at lave den rette kobling mellem kundernes behov og vikarernes ønsker og kvalifikationer.

Opskrivning foregår via vores IT-system Temponizer. Det er vigtigt for os at vide, hvornår du reelt er til rådighed, idet vi disponerer over for kunderne ud fra vikarernes opskrivninger. Vi forsøger så vidt muligt at skabe kontinuitet i vagtdækningen, hvilket netop bliver muligt, hvis du fortæller os, hvornår du vil have vagter.

Du kan skrive dig op til dagvagter 7-15, aftenvagter 15-23 og nattevagter 23-7 eller tidsintervaller, du selv vælger. For alle tidsrum gælder, at de kan variere, idet nogle vagter er kortere, mens andre er længere. Hvis vi ikke hører andet, regner vi med, at du er til rådighed i hele det tidsrum, du har skrevet dig op. Det gælder også i forhold til akutte vagter – typisk morgen mellem kl. 6-7.30, aften mellem kl. 15-16 og nat kl. 22-24.

Opdater løbende kalenderen i Temponizer med din rådighed. Vi vil gerne have en melding, selv om du ikke kan tage vagter, idet du så undgår, at vi evt. kontakter dig unødigt.

Hvis du bliver forhindret i en opskrivning eller en vagt, så husk altid at melde fra i god tid. Du kan ikke redigere vagten/opskrivningen i kalenderen til samme dag og dagen efter.
Vi benytter opkald, sms og vikar-app med information om vagter. Vi modtager løbende bestillinger, og nogle vagter kan du byde ind på direkte i Temponizer.

Husk i øvrigt altid at tjekke Temponizer, hvor du kan se dine vagter.
Hvis vi ikke har nogen skrevet op, efterlyser vi vikarer via sms. I så fald skal du kun reagere, hvis du kan tage vagten, da sms’erne udsendes til hovedparten af vores vikarer. Du kan tilmelde og afmelde dig sms-tjenesten pr. mail: info@medikom.dk eller telefon.

Vær opmærksom på, at fællessms'er skal besvares via opkald eller sms til 27513200.
Du skal godkende vagten i Temponizer, når vagten er slut eller senest mandag i den efterfølgende uge - se vejledning
DV = Dagvagt
AV = Aftenvagt
NV = Nattevagt
FV = Fastvagt
GV = Gangvagt
SOMA = Somatisk
PLC = Plejecenter
PSYK = Psykiatri

Desuden fremgår grupperne og afdelingerne af kundeoversigten, som du får tilsendt ved ansættelse.

Ja, vi har følgende kurser:

 • Hjemmeplejekursus
 • Somatikkursus
 • Psykiatrikursus

Du kan læse om kursernes indhold her.

Når du er på vagt, er du omfattet af kundens forsikringer.
Vi bruger det billede, du har uploadet i din ansøgning. Og ellers uploader du et nyt billede i Temponizer. Vi sender ID-kortet pr. post.

Du bærer ID-kort på alle vagter. Ved vagt på psykiatriske afdelinger er det hensigtsmæssigt at bruge den side af kortet, hvor kun dit fornavn fremgår.
Ja, i primærsektoren, dvs. hjemmepleje og plejecenter.
Det afhænger af din studiebaggrund og erfaring. Sygehusvagter er forbeholdt sundhedsfaglige studerende.
Som vikar låner du en uniform i hjemmeplejen, på plejecentre og sygehuse. På psykiatrisk afdeling bærer du dit eget tøj.

Husk, at du ikke må bære smykker eller neglelak.

Medikoms vikarer er kendetegnede ved, at de er opsøgende (fx hjælpe på gangen). Så lad være med at medbringe bøger, computer og høretelefoner – du får ikke brug for dem.
Du bliver på afdelingen og aftaler med dem, hvad du så kan være behjælpelig med.
Du får refunderet transportudgifter for vagter uden for Odense Kommune. Husk at uploade bilagene til vagten i Temponizer og noter beløbet i kommentarfeltet.

Hvis du kører i egen bil, ydes befordringsgodtgørelse fra din bopæl til arbejdsstedet tur/retur fratrukket 30 km. Der ydes dog godtgørelse for max. 100 km i alt pr. dag.

Alle, der jævnligt tager turen i bil til Slagelse Sygehus, skal anskaffe BroBizz eller PayByPlate.

 • Weekenden er fra kl. 23.00 fredag til kl. 07.00 mandag
 • 1. maj og Grundlovsdag tæller som weekend – i tidsrummet fra 00.00 til kl. 24
 • Helligdag er i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 24
 • Følgende dage betragtes som helligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Hertil kommer den 24-26. december, 31 december og 1. januar, såfremt disse falder på mandag-lørdag

 

Vi kører med 14-dages løn. Lønperioden løber fra fredag i de ulige uger til torsdag i de ulige uger, og udbetaling finder sted om torsdagen i de lige uger.

Lønsedlerne er tilgængelige i Temponizer.
Du kan se dine feriepenge på www.borger.dk
Al registrering af skattekort foregår elektronisk mellem SKAT og vores lønservicebureau Temponizer. Det er kun muligt at anvende de i SKAT senest registrerede oplysninger. Vær derfor opmærksom på at få orienteret SKAT, hvis du ønsker ændringer. Det sker nemmest ved tast-selv på www.SKAT.dk.

Som udgangspunkt bruger vi dit bikort.

Du kan ændre skattekort - fra bikort til hovedkort eller fra hovedkort til bikort i Temponizer.

Vi har overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver/FOA (Fag og Arbejde).
plus-circle