Whistleblowerordning

Medikom ønsker at bidrage til en åben kultur
Vi har  etableret en whistleblowerordning, som varetages af Whistleblower Legal ApS. De står for screeningen af de indberetninger, der måtte komme. Vi har valgt at benytte os af en ekstern part til såvel etablering som varetagelsen af ordningen. Dette gør vi, da vi mener, at vi på den måde kan medvirke til at sikre en fortrolig indberetningskanal, hvor alle kan føle sig trygge i at foretage indberetninger.

Whistleblowerordningen skal medvirke til at gør det trygt for Medikoms medarbejdere at kunne rejse bekymringer om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser samt øvrige alvorlige forhold.

Du kan læse om vores whistleblowerordning, og hvordan du foretager indberetninger, i whistleblowerpolitikken, som du finder via indberetningsportalen: https://whistleblowersoftware.com/secure/medikomvikarbureau