For vikarer

Nyheder

Somatikkursus november
Kurset er målrettet sundhedsfaglige studerende, der ønsker at opkvalificere sig til gangvagter. Vi gennemgår blandt andet teoretisk viden, praktiske færdigheder og kommunikation samt virksomhedskulturen i Medikom.

Vi forventer at afholde kurset medio november på UCL, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M. De endelige datoer følger snarest.

Orientering om Coronavirus

Vi opfordrer til, at I følger udviklingen af COVID-19 og orienterer jer hos myndighederne – se: https://www.sst.dk/da/corona

På vagterne følger I de enkelte kunders retningslinjer. Alle bedes selvfølgelig være ekstra opmærksomme på de hygiejniske principper og have begrænset fysisk kontakt, da vi har et stort ansvar i vores jobfunktioner.

Er du i øvrigt i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så kontakt os på telefon 70223300.

Feriepenge
Du kan se dine feriepenge på www.borger.dk

Nyhedsmails
Vi udsender løbende nyhedsmails til vores vikarer, hvor vi orienterer om vagtsituationen, vikarer, kunder m.m.

Nyhedsmail udsendt i 2021:

25. februar      4. august
1. marts          14. september
7. maj

Hvis du ikke har modtaget nyhedsmails, så send en mail til info@medikom.dk.